Behov for helsepersonell

 I framtiden vil det bli økende etterspørsel etter helsepersonell i Norge.

En kartlegging fra Statistisk sentralbyrå viser at det i framtiden vil bli stor etterspørsel etter fagutdannet helsepersonell innenfor ulike yrkeskategorier. Klikk på lenken nedenfor og les mer om dette.