Barne- og ungdomsarbeider

Les intervjuer med barne- og ungdomsarbeidere (nederst på siden).

Barne- og ungdomsarbeidere forteller om arbeidshverdagen sin. På siden finner du også lenker til mer informasjon om yrket og utdanningen.