Tekstoppgave: Profesjonsgodkjenning

Helsedirektoratet gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell.

Klikk på lenken nedenfor og gå til Helsetilsynets tekst om temaet. Les om profesjonsgodkjenning og autorisasjon, og svar deretter på oppgavene.

Oppgave

Oppgave 1. Forklar med egne ord hva profesjonsgodkjenning innebærer.

Oppgave 2. Hvorfor er slik godkjenning nødvendig for helsepersonell?