Tekstoppgave: Fagbrev for portører

Du som går på helse- og oppvekstfag kan nå velge å utdanne deg som portør. Tidligere var det ikke noen egen utdanning for de som arbeider innenfor dette yrket. Nå er faget blitt et eget lærefag, og portører med fagbrev blir å regne som fagarbeidere.

Bruk lenkene som er angitt, og svar på spørsmålene nedenfor. 

Oppgave

  • Gi en kort beskrivelse av portøryrket og lag en oversikt over de ulike arbeidsoppgavene en portør kan få. Bruk lenken "Yrkesbeskrivelse". 
  • Les teksten i lenken "Nytt lærefag". Hvorfor tror du det ble innført en flerårig fagutdanning for portører når det ikke har vært regnet som nødvendig med utdanning i dette yrket tidligere?
  • Se filmene om portørene Hilde og Espen. Tror du dette yrket ville passe for deg? Hvorfor? / Hvorfor ikke?