Tekstoppgave: Fisken - stappfull av sunnhet

"Frisk som en fisk" er et kjent begrep. Og regelmessige fiskemåltider har positiv helseeffekt.

Les artikkelen på VG nett og svar deretter på oppgavene.

 

Oppgave
 

Oppgave 1. Forklar hvorfor proteiner og fett fra fisk er gunstig å spise.

Oppgave 2. Hvilke vitaminer og mineraler er det mye av fisk? Hvilke funksjoner har disse vitaminene og mineralene i kroppen?

Nettressurser